LEV I NUET MEN LÄR AV HISTOREN

torsdag 8 juli 2010

Strandvägen, Nynäshamn

1912 byggdes de första landgångarna längs den steniga strandkanten, för att publiken skulle kunna se segelregattorna under OS. Det blev ett populärt vandringsstråk och själva Strandvägen byggdes strax därefter.

Strandvägen är en ca 3 kilometer lång enkelriktad väg, som följer strandlinjen och slingrar sig fram mellan klippor och skog med vidunderlig utsikt över Östersjöns horisont.

Här finns Sveriges längsta idrottsplats. Elva robusta redskapsstationer har strategiskt placerats ut längs med Strandvägen. Redskapen har en illustration, som visar hur de ska användas. Det finns flera ställen som är lämpliga för bad.

Vid Strandvägen ligger Lövhagens café och vandrarhem.

tisdag 6 juli 2010

Sandvik, Lisö - lutande tallen borta

Ibland hittar man en trevlig detalj i landskapet, som man följer och vet exakt var man tagit kortet oaktat årstid. Den lutande tallen på stranden i Sandvik, Lisö, var en sådan. När jag tog en promenad i juni så var den borta.

måndag 5 juli 2010

Karlskoga - min födelsestad

Jag var i Karlskoga och besökte min mor förra veckan. En hel del har förändrats. Det är drygt förtio år sedan jag flyttade och mycket har hänt hela tiden.

Konsthallen ligger i centrum vid Tingshusparken. Själva tingshuset revs 1945 men arrestlokalen sparades och omvandlades till konsthall. En byst av Alfred Nobel flyttades till Tingshusparken 1991. Skulpturen Järnarbetaren är från 1946 och har alltså stått där i hela mitt liv. Någon håller honom uppdaterad med dagstidning...

På en mur vid entrén sitter en relief i brons - Boforsmonumentet - med fem minnestavlor, också den från 1946. På tavlan i mitten har man porträtterat sju män, som spelat en framträdande roll i Bofors historia. Konstnären heter John Lundqvist. Han har även avbildat en hammarsmed iklädd blaggarnsskjorta (en skjorta av lin) och med härdspett i handen och till höger en smed.

I centrum finns också Karlskoga Stadshotell eller som det nu kallas Hotell Alfred Nobel. Det invigdes 1939, då Karlskoga blev stad - landets största till ytan räknat, vilket vi med stolthet fick påtalat för oss i skolan. Man har flyttat statyn av den nakna kvinnan (Morgan av Oscar Andersson) till Torget (numera Alfred Nobels torg) från dåvarande stadshus/stadshotell. Där stod den inne på borggården framför en fyrkantig damm och omgiven av grönska.

Alla trähus i Ekmansbacken är rivna och har ersatts av nya hus, där man just nu flaggar med handkolorerat. Ett staket har placerats ut på Torget gjort av smidesskägg efter vevaxlar till personbilar. Jag fångade även en vacker lastbil på bild, då den passerade.

En företeelse, som just nu är så modern i många städer, är rondeller. Detta gäller även Karlskoga. I en har man placerat tre hästar i plåt. Statyn heter Da capo. Den minner om cirkusdrottningen Baptista Schreibers arabhingst Menelik. Cirkus Schreiber hade sitt vinterkvarter i Karlskoga och hästen Menelik är begravd strax norr om Skogskyrkogården utanför muren.

söndag 4 juli 2010

Fållnäs Gård - arbete i omgivningen

I år har man grävt, raserat, fällt och avverkat i Fållnäs omgivning. Ett träd i beteshagen rasade av sig själv, varefter man var tvungen att ta bort det, så att ingen kommer till skada.

I mitten på maj raserades och grävdes plattan vid en av ekonomibyggnaderna bort.

I början på maj var personal från Svevia och grävde upp träden i den nyplanterade allén till Fållnäs. Träden tog sig aldrig. Sändningen var dålig och leverantören ska ersätta döda och skadade träd enligt en garanti. Återplantering av alléträd är planerad till augusti-september i år.

I början på juni kunde man se, att man startat fällning av ett skogsparti intill en av åkrarna. En månad senare är bergshöjden med skog nästan helt avverkad.